Donate

Postcards for sale!
Foto_Tentoonstelling_Gaza
Order  6 different postcards from the Project “Look me in the eyes”;
Faces from Gaza by Mohammed Shurrab
Pay  €10 per set to the following bankaccount,
including your name and address
IBAN NL37RABO0359831559
BIC RABONL2U

Funding:
From the very start, the initiators and board members of the HOPE Foundation have paid for everything themselves and given lectures from which the proceeds supplemented the HOPE Foundation’s funds. A number of organizations donate on a regular basis. In 2007 the ‘Open Studio’ was adopted by The Netherlands Red Cross. This not only entailed that development activities could increase, but also that the local employees were given a fixed salary.

With funds from the Dutch State, The Netherlands Red Cross has promised to continue to fully support the ‘Open Studio’ in 2014 and 2015 and even to raise the budgets. This gives us the opportunity to professionalize our activities even further and to introduce new input.

We must and would love to develop our methods and lessons, and send them via the Red Cross to make sure that also other refugee camps can benefit from it. We need modest funding to realize this. We also welcome (modest) donations for planning and developing the booklet “How to activate life in the camp” and for writing our teaching material. Your donation is very welcome on bank account NL37 RABO 035 98 31 559 of Stichting HOPE Rijswijk, The Netherlands.

Financiering:
Vanaf het allereerste begin hebben de initiatiefnemers en het bestuur van HOPE steeds alles zelf betaald en lezingen gegeven waarvan de opbrengsten in de kas van HOPE gestort werden. Diverse organisaties hebben regelmatig gedoneerd. In 2007 is de “Open Studio” geadopteerd door het Nederlandse Rode Kruis. Dit betekent dat er meer kan worden ontwikkeld en de werknemers ter plekke een vast salaris hebben volgens Rode Halve Maan CAO.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft met gelden van de Staat der Nederlanden toegezegd de “Open studio” ook in 2014 en 2015 volledig te steunen en zelfs de budgetten op te hogen. Dit geeft de mogelijkheid om de werkzaamheden nog verder te professionaliseren en nieuwe input in te brengen.

Wij moeten en willen dolgraag methoden en lessen ontwikkelen en die opsturen en via het Rode Kruis zorgen dat ook ander vluchtelingenkampen hier baat bij hebben. Hiervoor zijn bescheiden budgetten nodig. Ook voor de opzet en aanmaak van het boekje ”Hoe activeer ik het leven in het kamp” en het uitschrijven van de lesprogramma’s zijn bescheiden budgetten welkom. Uw gift hiervoor is welkom op bankrekening NL37 RABO 035 98 31 559 Stichting HOPE Rijswijk.

BANK DETAILS
Rabobank
IBAN NL37RABO0359831559
BIC RABONL2U