Future

“The future interests me far more than the past, as I intend living in it.” – Albert Einstein

Future: In the past two decades we have gathered a lot of knowledge and know-how. This knowledge has been built up with the specific situation in Khan Younis as point of departure, a small town with a large refugee camp that has existed for over 60 years and is still growing.
The current stream of refugees and refugee camps that are being set up elsewhere in the world are unprecedented in size and spreading out over a vast territory. In collaboration with the people who are currently working at the ‘Open Studio’, HOPE would like to write a manual for the refugees who are staying in these camps today. Think of countries such as Jordan and Lebanon that have been dragged into the tragedy of the Syrian civil war. In Gaza, we have developed tried and tested methods. We have a wealth of teaching material. The booklet might be called: “How to activate life in the camp.”

For donation

“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.” – Albert Einstein.

Toekomst: Er is in de afgelopen twee decennia veel kennis en kunde vergaard. Die kennis is opgebouwd vanuit de specifieke situatie in Khan Younis. Een kleine stad met grote vluchtelingen kampen die al meer dan 60 jaar bestaan en groeien.
De vluchtelingenstroom en de recent opgezette vluchtelingenkampen zijn ongekend van omvang en verspreiden zich over een immens gebied. HOPE zou graag met de mensen die werken in de ‘Open Studio’ een handleiding schrijven voor al die mensen die op dit moment in kampen verblijven. Denk eens aan Jordanië en Libanon, landen die meegesleept worden in het drama van de Syrische burgeroorlog. Wij hebben beproefde methoden gemaakt in dit gebied. We hebben een schat aan lesmateriaal. Het boekje zou kunnen heten: “Hoe activeer ik het leven in het kamp”