Policy plan

Beleidsplan en programma HOPE 2017-2021

HOPE Policy plan and program 2017-2021 (eng)

HOPE Policy plan and program 2017-2021 (arab)

 

“The future interests me far more than the past, as I intend living in it.” – Albert Einstein

Future: Since 1996 we have gathered a lot of knowledge and know-how. This knowledge has been built up with the specific situation in Khan Younis as point of departure, a small town with a large refugee camp that has existed for over 60 years and is still growing.
The current stream of refugees and refugee camps that are being set up elsewhere in the world are unprecedented in size and spreading out over a vast territory. In collaboration with the people who are currently working at the ‘Open Studio’, HOPE is working on a manual. Think of countries such as Jordan and Lebanon that have been dragged into the tragedy of the Syrian civil war. In Gaza, we have developed tried and tested methods. We have a wealth of teaching material. The manual will consist of a website and an app.

For donation

“Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.” – Albert Einstein.

Toekomst: Sinds 1996 hebben we veel kennis en kunde vergaard. Die kennis is opgebouwd vanuit de specifieke situatie in Khan Younis. Een kleine stad met grote vluchtelingen kampen die al meer dan 60 jaar bestaan en groeien.
De vluchtelingenstroom en de recent opgezette vluchtelingenkampen zijn ongekend van omvang en verspreiden zich over een immens gebied. HOPE werkt met het team in de Open Studio aan een handleiding voor mensen die in kampen verblijven. Denk eens aan Jordanië en Libanon, landen die meegesleept worden in het drama van de Syrische burgeroorlog. Wij hebben beproefde methoden gemaakt in dit gebied. We hebben een schat aan lesmateriaal. De handleiding zal bestaan uit een website en app met filmpjes.