About Open Studio

(for Dutch text scroll down)

The Open Studio is a center where knowledge and know-how are exchanged. If the political situation allows, artists from abroad visit the Open Studio in Khan Younis to participate and teach.
The children attending the PRCS Rehabilitation Centre in Khan Younis participate in activities of the Open Studio as a regular part of their programs. Children from the neighbourhood attending the ‘after school’ Childrens Club have their program centered around the Open Studio.
The studio works in close collaboration with the PRCS University College of Ability Development. For example, fourth year students of the College receive lectures and practical work in the Open Studio within the course “The Arts in Education”. There is also further opportunity for the students to participate in the activities of the Studio.

From their base at Khan Younis, employees of the Open Studio have developed opportunities for children in schools in the middle and southern areas of the Gaza Strip, and those participating in outreach programs, to experience activities of the Open Studio and associated activities.

playground in garden - kopie

Location: Khan Younis
Khan Younis is a small town with a large refugee camp that has existed for over 60 years and is still growing. It is an Islamic Arab culture that has been cut-off from the outside world; the largest prison on earth.

The Open Studio has various activity areas:
– a studio for visual arts & puppetry.
– a general art room.
– a music and dance room.
– a drama area.
– a computer room.
– a general activity room & train.
– a library, video room & toy library.
– a sports hall & physical activity room.

Open Studio: Dance and music

Open Studio: Dance and music

It is also a place where parents are assisted in learning to deal with their child with a disability. The Children’s library is an important part of the Open Studio. Over the past few years the library has grown enormously. Among other things, the books are used to provide inspiration for the Open Studio. Years ago we developed a plan to increase the involvement of mothers in the activities of the Open Studio. They can take on the important task of being ‘reading mothers’. This can mean a major breakthrough in the acceptance of the Open Studio’s work, and is in keeping with the policy of PRCS in maintaining links with parents relevant to any of the programs for children.

A multidisciplinary team of specialists [psychologist, social workers, a physiotherapist plus staff and a speech therapist]from the PRCS Rehabilitation Centre in Khan Younis, together with staff of the Psychosocial Centre support the work of the team working with the children from the Rehabilitation Centre and the after school Children’s Club. This provides potential to strengthen the interaction and sharing between departments and professions in the provision of the Open Studio activities for children. This multidisciplinary team is coordinated by the Director of the Rehabilitation Center of PRCS Community Centre, El Amal-City, Khan Younis and has links to the adjacent PRCS El Amal Hospital.

Open Studio (Dutch text)

De Open Studio is een centrum waar kennis en kunde wordt uitgewisseld en als de politieke situatie het toelaat kunstenaars uit het buitenland worden ingevlogen. Er is een samenwerking met de Universiteit is Gazastad. Zo heeft de ‘Open Studio’ een dependance met ruim 70 studenten die worden opgeleid en stage lopen binnen de Open Studio.
Medewerkers van de Open Studio hebben vanuit Khan Younis nieuwe initiatieven in verder gelegen kampen ontplooid.

Open Studio

Locatie: Khan Younis
Khan Younis is een kleine stad met grote vluchtelingenkampen die al meer dan 60 jaar bestaan en groeien. Het is een Islamitische Arabische cultuur die afgesloten is van de buitenwereld. De grootste gevangenis op aarde.

De Open Studio bestaat uit diverse onderdelen:

– een atelier voor beeldende kunst.
– een afdeling voor muziek en dans.
– een computer ruimte.
– een sportclub.
– een bibliotheek

Open Studio: Dans en muziek

Open Studio: Dans en muziek

Het is ook een plek waar ouders worden bijgestaan in het leren omgaan met hun gehandicapte kinderen. De Kinderbibliotheek is een belangrijk onderdeel van de Open Studio. De afgelopen jaren heeft de bibliotheek een enorme groei doorgemaakt. De boeken worden o.a. gebruik als inspiratie materiaal voor de Open Studio. Jaren geleden hebben wij een plan ontwikkeld om moeders meer te betrekken bij de activiteiten van de Open Studio. Zij hebben de belangrijke taak op zich genomen van leesmoeder. Dit is een belangrijke fase geweest in de acceptatie van het werk dat binnen de Open Studio gebeurt.

Een multidisciplinair team bestaande uit een psycholoog , maatschappelijk werkers, een fysiotherapeut met staf en logopedie is de verbindende factor binnen de Open Studio. Dit multidisciplinaire team is verbonden met het rehabilitatiecentrum van El Amal-City en valt uiteindelijk onder de supervisie van het gelijknamige ziekenhuis van de Rode Halve Maan (PRCS).