Founders

(for Dutch text scroll down)

History: The Holland Office for Personal Encouragement was founded in 1996 (Chamber of Commerce number 04058566). In  preceding years visits to Khan Younis in the southern part of the Gaza Strip, were made. The history of the Open Studio is the history of people. It’s about a couple of Dutch people rising against the fundamental injustice that people on the other side of the Mediterranean are subjected to, together with people living ‘under occupation’.   Because HOPE is about the story of people we will describe their history.

Founders: Holland Office for Personal Encouragement was established in 1996.
Five people laid the foundations for HOPE.

The Netherlands:

Riekus FeyenRiekus Feyen, educationalist and director of Mental Health Care Drenthe, was already very well informed about developments in the field of psychological trauma counseling. His sense of justice, his drive, major organizational talent and huge network, made him the ideal chairman of the HOPE Foundation.Riekus died in 2010.

 

Willem Vugteveen2Willem Vugteveen was also working at Mental Health Care Drenthe, where he specialized in rehabilitation, when the HOPE Foundation was first established. In 1994 Willem organized the first trip to Gaza with a number of artists. These first trips were not yet very structured and sooner resembled big, festive statements against the injustice that the local people had to put up with in their daily lives. On the second trip, Ingrid Rollema joined the group. After this trip the participants came to the conclusion that although they would continue their efforts, they would set up a structure in which people would be able to work independently. While keeping in touch all year round with Gaza from a distance, there would also be regular visits, three to four times a year.
Willem’s main strength lies in his ability to make connections.

Ingrid RollemaIngrid Rollema is a visual artist and international lawyer. From the very beginning she has been recruiting groups of artists who all contribute their own individual expertise in the fields of photography, dance, music and various kinds of visual art. By mutual agreement the group decided to focus attention on the arts while still asking psychologists to watch from the sidelines and intervene to give children individual counseling whenever necessary.  However, the power of art still occupies center stage.
Ingrid fully mobilizes her personal network.

Palestine Red Crescent Society:

Fathi ArafatDr. Fathi Arafat, pediatrician was President of the Palestinian  Red Crescent Society [PRCS], and one of the founders of the Society in 1968. He established a number of hospitals in the
Middle East. Dr. Fathi was a warm-hearted man and an art  lover who had the gift to kindle enthusiasm in people and to break down boundaries: an innovator. As a friend of Willem Vugteveen (of HOPE), Dr. Fathi requested Willem’s assistance in setting up a program for traumatized children. Aiming to make the connection between head, heart and matter, he thought of asking a sculptor who worked with basic materials to join the program.
Dr. Fathi Arafat died in 2004.

Jean CalderDr. Jean Calder is an educator working with the PRCS in the Khan Younis.. She is specialized in working with children with disabilities. Forced to leave Lebanon  in 1983, she  went to Cairo, but to Gaza in 1995 where she now lives with ‘her’ two adult children [children of PRCS]. Dr. Jean is an Australian national. She immediately saw possibilities in using art to help psychologically traumatized children and together with Dr. Fathi started collaborating with Willem, Riekus and Ingrid to set up an ‘Open Studio’.
Interview Who is dr. Jean (by Hugo Boogaerdt): click here

Over HOPE (Dutch text)

Historie: Holland Office for Personal Encouragement is opgericht in 1996 (KvK 04058566). De vier voorafgaande jaren werden er regelmatig bezoeken gebracht aan Khan Younis, het zuidelijke deel van de Gazastrook. De geschiedenis van de Open Studio is de Geschiedenis van Mensen. Van Nederlandse mensen die opstaan tegen het fundamentele onrecht dat mensen aan de andere kant van de Middellandse Zee wordt aangedaan. Omdat HOPE het verhaal is van mensen beschrijven we de geschiedenis van mensen.

Oprichters: Holland Office for Personal Encouragement is opgericht in 1996
Er zijn vijf mensen die het fundament hebben gelegd onder HOPE:

Fathi ArafatDr. Fathi Arafat directeur, kinderarts en oprichter van de Palestijnse Rode Halve Maan. Hij heeft een aanzienlijk aantal ziekenhuizen opgericht in het Midden Oosten. Dr. Fathi is een warme man en kunstliefhebber. Hij heeft de gave om mensen te enthousiasmeren, grenzen te doorbreken. Een vernieuwer. Hij is bevriend met Willem Vugteveen van HOPE. Dr. Fathi komt met het verzoek te werken met getraumatiseerde kinderen. Hij denkt aan een beeldhouwer die met basis materialen werkt. Hij is op zoek naar de verbinding tussen hoofd, hart en materie.
Dr. Fathi Arafat overlijdt in 2004.

Jean CalderDr. Jean Calder werkt als arts in het Rehabiliatiecentrum in Khan Younis. Zij is gespecialiseerd in het werken met gehandicapte kinderen. Is weggebombardeerd in Libanon en via Cairo gaan werken in Gaza waar zij leeft met haar twee kinderen. Dr. Jean heeft de Australische nationaliteit. Zij ziet mogelijkheden in de verbinding met kunst en trauma en samen met Dr. Fathi gaan ze aan het werk om in samenspraak met Willem, Riekus en Ingrid een ruimte vrij te maken voor een ‘Open Studio’.
Interview Who is dr. Jean (door Hugo Boogaerdt): klik hier

Riekus FeyenRiekus Feyen is directeur van de Geestelijke Gezondheidszorg Drenthe, pedagoog en bezit grote kennis van de ontwikkelingen van traumabegeleiding. Zijn gevoel voor rechtvaardigheid, gedrevenheid, grote organisatorische talenten en enorme netwerk maken van hem de ideale voorzitter van de Stichting Hope. Riekus overlijdt in 2010.

Willem Vugteveen2Willem Vugteveen werkt bij de oprichting van HOPE bij de Gezondheidszorg in Drenthe met als specialisatie rehabilitatie. Willem organiseert de eerste reis met een aantal kunstenaars in 1994. De eerste reizen hebben meer weg van grote feesten tegen de onvrijheid waar de mensen in leven. Bij de tweede reis gaat Ingrid Rollema mee. Na afloop wordt besloten door te gaan maar dan een structuur op te zetten waarin de mensen zelfstandig door kunnen werken. Er wordt contact op afstand gehouden en drie tot vier keer per jaar worden bezoeken afgelegd.
Willems expertise ligt in verbinden.

Ingrid RollemaIngrid Rollema is beeldend kunstenaar en Volkenrechtelijk jurist. Vanaf het begin formeert zij groepen kunstenaars die mee gaan en een speciale expertise inbrengen. Fotografie, dans, muziek, diverse vormen van beeldende kunst. In samenspraak met de anderen wordt besloten de kunsten centraal te stellen en psychologen langs de zijlijn mee te laten kijken en waar nodig kinderen apart te nemen. De kracht van de kunst om de kunst wordt centraal gesteld.
Het netwerk van Ingrid wordt helemaal ingezet.

Geef een reactie