Special thanks

Suzanne Groothuis
suzanne an Amris an artist, production manager and manager of social media. Since 2010 she works in close collaboration with Ingrid Rollema and thus become involved in HOPE. Every week she has online contact with the people of the Open Studios to help them with new ideas, tips and inspiration for their activities in Gaza. Suzanne is married to the Egyptian Amr Abdo. He is currently studying for a masters degree in International Politics, and works for HOPE as translator English-Arabic.

is kunstenaar, productie manager en beheerder van sociale media. Zij werkt sinds 2010 nauw samen met Ingrid Rollema en is zo betrokken geraakt bij HOPE. Wekelijks heeft ze online contact met de mensen van de Open Studio’s om hen te helpen met nieuwe ideeën, tips en inspiratie voor hun activiteiten in Gaza. Suzanne is getrouwd met de Egyptische Amr Abdo. Hij studeert momenteel voor een master in Internationale Politiek, en werkt voor de HOPE als vertaler Engels-Arabisch.

Harry Cock and  Sake Elzinga
From the very first visit to Gaza Harry Cock and Sake Elzinga were involved in the Open Studio’s development. Harry is involved to this day. He has, for instance, recorded life in Gaza, in photos, over a continuous period of time.
Bekijk hier to see the travel report that Harry and Ingrid made in 2010.

Vanaf het allereerste bezoek zijn Harry Cock en Sake Elzinga betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Open Studio. Harry doet dit tot de dag van vandaag. Zo heeft hij een continu tijdspad van het leven in Gaza vastgelegd. Bekijk hier het reisverslag dat Harry en Ingrid in 2010 gemaakt hebben.

Niek van Nieuwenhuijzen and Gaby Wijzenbeek
HOPE is also indebted to Niek van Nieuwenhuijzen and Gaby Wijzenbeek, who gave a lot of advice on how to professionalize the HOPE foundation, especially where it concerned music and making the connection with psycho-social problems. They initiated the collaboration with PRCS University College of Ability Development in Khan Younis; and they also contributed their own specific knowledge of art and music therapy. Although the Open Studio uses a very different working method, it is hugely important to continually explore and guard the boundaries. Niek died on 23 November 2013.This was an enormous loss for HOPE.

HOPE is veel dank verschuldigd aan Niek van Nieuwenhuijzen en Gaby Wijzenbeek die veel input hebben gegeven aan de professionalisering van HOPE met name waar het ging over muziek en de koppeling naar de psychosociale knelpunten. Zij waren het die de koppeling maakten naar de Universiteit van Gaza. Zij waren het die ook de specifieke kennis bezaten over kunst en muziektherapie. Hoewel de Open Studio zo niet werkt was de kennis wel van enorm belang om de grenzen af te tasten en te bewaken. Niek overlijdt op 23 november 2013. Voor HOPE een groot verlies.

Robert Goddyn

Marsel Loermans

Ibrahim Al-Baz

Rosh Abdelfatah

Hekmat Dirbas